polaris
Jesteś tutaj: Strona główna Auto klimatyzacja cz.1

Klimatyzacja samochodowa


klimatyzacja samochodowa lubin legnica polkowice głogów

 
     Olej zawarty w środkach chłodzących smaruje sprężarkę klimatyzacji. Niedostateczna ilość środka chłodzącego oznacza ryzyko niedostatecznego smarowania sprężarki, co może skończyć się całkowitą awarią tego zespołu, a koszty jego naprawy mogą wynieść nawet do 4.000 PLN. Ponadto niedobór środka chłodzącego powoduje większe zużycie paliwa, ponieważ sprężarka w takich warunkach musi pracować częściej i dłużej, w celu odpowiedniego ochłodzenia wnętrza. Także tych wydatków mogą Państwo uniknąć.
      Pojazdy używane, wyposażone w instalację klimatyzacyjną z reguły osiągają wyższą cenę odsprzedaży - pod warunkiem, że klimatyzacja działa prawidłowo. Tak więc pieniądze zainwestowane w regularną konserwację instalacji klimatyzacyjnej pojazdu przyczyniają się do zwiększenia jego wartoci i zwracają się przy jego odsprzedaży.
 

Państwa klimatyzacja wykonuje ciężką pracę.

klimatyzacja samochodowa lubin legnica polkowice głogów


Dlatego też wymaga pewnej uwagi.
 
 
Obowiązuje tu żelazna reguła:

Co roku - przegląd klimatyzacji:
·         Kontrola wzrokowa wszystkich elementów układu;
·         Kontrola działania i wydajności;
·         Wymiana filtra pyłkowego;
·         Ewentualna dezynfekcja parownika.

Co dwa lata - serwis:

·         Kontrola wzrokowa wszystkich elementów układu;
·         Wymiana środka chłodzącego;
·         Kontrola działania i wydajności;
·         Kontrola szczelności;
·         Wymiana filtra pyłkowego;
·         Wymiana filtra-osuszacza;
·         W razie potrzeby dezynfekcja parownika.
 
Państwa klimatyzacja chłodzi poprawnei tylko przy regularnym serwisowaniu.
      Wbrew powszechnie panującym opiniom instalacja klimatyzacyjna w samochodzie nie jest bezobsługowa i wymaga regularnego serwisowania. Przez węże i ich połączenia  ucieka rocznie, w drodze "naturalnego parowania", do 10% środka chłodzącego. Wydajność chłodzenia obniża się wobec tego w stosunkowo krótkim czasie.
 
Niewłaściwie konserwowana klimatyzacja jest zagrożeniem dla Państwa zdrowia.

klimatyzacja samochodowa lubin legnica polkowice głogów
 
     Filtr pyłkowy Państwa instalacji pracuje bardzo intensywnie: przepuszcza do 300m3 powietrza zewnętrznego na godzinę zatrzymując pył, kurz, zarodniki i inne zanieczyszczenia. Łatwo sobie wyobrazić, że po około roku jest on już "nasycony" i należy go wymienić. Również inne części instalacji klimatyzacyjnej wymagają szczególnej uwagi, gdyż niewłaściwa ich konserwacja niesie ze sobą różne zagrożenia. Przykładem tego jest parownik - znajdujący się pod tablicą rozdzielczą, w wilgotnym i ciemnym otoczeniu. Dla bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów stanowi on doskonałą przestrzeń życiową. Zarazki te przedostają się dalej, przez system wentylacji do wnętrza pojazdu. U osób wrażliwych wywołują one, poza niebezpieczeństwem choroby, rozmaite reakcje alergiczne, jak np. kichanie, kaszel czy łzawienie oczu. Dlatego też nie należy czekać z konserwacją klimatyzacji, aż nieprzyjemny zapach z wentylacji w drastyczny sposób przypomni Państwu o zagrożeniu dla zdrowia. Problem ten może być rozwiązany przez regularną dezynfekcje parownika. Dzięki temu zabiegowi wszelkie zarazki są trwale usuwane i klimatyzacja nie budzi wątpliwości pod względem higienicznym.

        Tylko dobrze konserwowane instalacje zapewniają korzyści pod względem bezpieczeństwa.

      Wysoka temperatura we wnętrzu pojazdu w znacznym stopniu przyczynia się do odczuwania zmęczenia przez organizm ludzki. Reakcje są spowolnione a koncentracja ulega znacznemu obniżeniu. Przyczynia się to w znacznym stopniu do znaczącego wzrost zagrożenia wypadkiem. Tylko instalacja klimatyzacyjna, która jest w stanie wystarczająco ochłodzić wnętrze pojazdu stanowi rozwiązanie tego problemu. Aczkolwiek korzyści pod względem bezpieczeństwa są zagwarantowane tylko wtedy, gdy instalacja pracuje prawidłowo. To z kolei wymaga regularnej konserwacji. Podobnie jest w zimie - tu włączenie klimatyzacji jest doskonałym środkiem przeciwdziałającym zaparowaniu szyb. Dzięki temu mają Państwo niczym nieograniczoną widoczność - nieodzowny warunek właściwego reagowania na niebezpieczne sytuacje.


 Konserwacja powinna być wykonywana tylko w fachowych warsztatach.

      Instalacje klimatyzacyjne są bardzo skomplikowanymi układami, a ich prawidłowa praca wymaga regularnych konserwacji poprzez użycie specjalnych narzędzi kontrolnych, naprawczych i serwisowych. Ponad to pracownicy warsztatu powinni być specjalnie przeszkoloni. Niezbędne jest, aby posiadali odpowiednią wiedzę z zakresu serwisu układów klimatyzacyjnych w zainstalowanych w samochodach. Tylko fachowcy mogą zaoferować Państwu tylko wysoką jakość usług. W związku z tym, w przypadku prac serwisowych i naprawczych instalacji klimatyzacyjnych, klient nie powinien sugerować się ceną jako jedynym kryterium wyboru warsztatu.


        Także w lecie trzeba zwracać uwagę na zawartość środków zapobiegających zamarzaniu w płynie chłodzącym.

      Układ chłodzenia silnika i instalacja klimatyzacyjna są dwoma odzielnymi systemami, jednak nawzajem na siebie wpływają, gdyż praca klimatyzacji powoduje dodatkowe obciążenie układu chłodzenia i wzrost temperatury płynu chłodzącego. Związki, które zawarte są w płynie chłodzącym, nie tylko chronią przed zamarznięciem, również przed przegrzaniem silnika. Właściwa proporcja wody i środka chroniącego przed zamarzaniem powoduje podwyższenietemperatury wrzenia płynu do ponad 120oC. Jest to niezwykle duża rezerwa, ważna szczególnie w lecie. Wówczas klimatyzacja i chłodzenie silnika są bardzo mocno obciążone przez wysokie temperatury otoczenia i długie podróże urlopowe. Dlatego podczas serwisu klimatyzacji warto poprosić o sprawdzenie płynu chłodzącego.
 
klimatyzacja samochodowa lubin legnica polkowice głogów
 
Dlaczego układ klimatyzacji musi być serwisowany?

• Ponieważ w naturalny sposób nawet z całkowicie szczelnego układu ubywa rocznie od 10 do 15 proc. czynnika chłodniczego.
• Ponieważ inaczej nie można zagwarantować smarowania kompresora.
• Ponieważ wilgoć w układzie może przyczynić się do wystąpenia poważnych uszkodzeń.
       Jeżeli w układzie znajduje się połowa wymaganej przez konstruktora ilości czynnika chłodniczego, klimatyzator samochodowy traci 75 proc. swej wydajności chłodzenia powietrza. W czasie jednego roku poprzez przewody i złącza z układu ubywa ok. 10 do 15 proc. czynnika. Z tego wynika, że już po trzech latach możliwości schładzania wnętrza samochodu ulegają drastycznemu ograniczeniu. 

    Poza tym czynnik krążący w układzie klimatyzacji jest także nośnikiem oleju smarującego sprężarkę. Obecności tego oleju w kompresorze jest konieczna, ponieważ bez niego nie jest on prawidłowo smarowany. Jeśli w układzie znajduję się niewystarczająca ilość czynnika, wówczas do kompresora dociera niedostateczna ilość oleju. W konsekwencji prowadzi to do kompletnego zatarcia sprężarki, co oznacza, że konieczna będzie jej wymiana lub gruntowna naprawa. 

      Prace serwisowe związane z naprawą bądź wymianą sprężarki pociągają za sobą wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Jednak poddając układ klimatyzacji corocznym przeglądom można takiej ewentualności uniknąć. Poza tym czynnik chłodniczy pobiera wilgoć z powietrza atmosferycznego poprzez materiał, z którego wykonane są elastyczne przewody połączeniowe. Dlatego konsekwencją pracy układu z  zawilgoconym czynnikiem będzie przyspieszone zużycie i mechaniczne uszkodzenia części układu. W przypadku występowania w układzie klimatyzacji  zawilgoconego czynnika chłodniczego zawór rozprężny może ulec zalodzeniu, co całkowicie zablokuje działanie klimatyzatora, a nastepnie przyczyni się do uszkodzenia skraplacza i sprężarki.


Dlaczego trzeba regularnie dezynfekować układ klimatyzacji?

• Ponieważ bakterie, grzyby i inne drobnoustroje osadzające się na parowniku wywołują powstawanie
nieprzyjemnych zapachów i mogą prowadzić do wystapienia reakcji alergicznych u pasażerów samochodu. 

     Parownik jest zamontowany pod deską rozdzielczą i połączony z systemem wentylacji wnętrza pojazdu. Wystepująca na jego powierzchni wilgoć, która pochodzi ze schładzanego powietrza i braku dostępu światła słonecznego, powodują powstanie idealnych warunków do rozwoju bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. 

     Docierają one do parownika wraz z kurzem z zasysanego powietrza i osiadają na blaszkach radiatora parownika, skąd poprzez system wentylacji docierają do kabiny. Kichanie, łzawienie, kaszel lub inne dokuczliwe reakcje alergiczne są normalną reakcją wielu ludzi na występujące grzyby i inne drobnoustroje w układzie klimatyzacji. Dodatkowo gnijące w wilgoci mikroorganizmy przyczyniają się do powstawania niemiłego zapachu i  stęchłej woni. 
 
     Regularna dezynfekcja parownika niszczy zarodniki grzybów, bakterie i drobnoustroje.
     Jeśli przeprowadzona jest prawidłowo, nie wywołuje żadnych szkodliwych następstw.Dlaczego zaparowują szyby? Czy można temu zapobiec? Czy potrzebna jest klimatyzacja w samochodzie zimą?

• Parowanie szyb, to nic innego niż osadzanie się na nich wilgoci z powietrza. 
   Wówczas odpowiednie użycie klimatyzacji może okazać się bardzo pomocne. 

     W chłodne i wilgotne dni powietrze zawiera dużo wilgoci, a pasażerowie wsiadający do samochodu wnoszą do niego jej jeszcze więcej na ubraniu i butach. Dodatkowo efekt ten jest pogłębiany przez oddychanie. Na szybach osadza się także woda parująca z mokrych dywaników. System klimatyzacji wysusza powietrze w kabinie, szybko oczyszczając szyby. Osuszanie można znacznie przyspieszyć zamykając dopływ powietrza do kabiny z zewnątrz (tryb zamkniętego obiegu powietrza). 

 
Efektywny sposób osuszania zaparowanych szyb:
• Włączyć klimatyzację
• Skierować nawiew na szybę przednią
• Włączyć tryb zamkniętego obiegu powietrza (w niektórych samochodach jest to niemożliwe
   w połączeniu z nawiewem na szybę, wówczas należy przejść od razu do następnego punktu)
• Ustawić dmuchawę i ogrzewanie na maksimum

     Po krótkim czasie należy wyłączyć zamknięty obieg powietrza, a dmuchawę ustawić na mniejszą intensywność.

     Uwaga: samochody wytwarzane przez niektórych producentów automatycznie wyłączają układ klimatyzacji, jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +4 st. C.

Dlaczego tak ważne jest, by używać klimatyzacji nie tylko latem?

• Aby szybciej osuszyć zaparowane szyby
• Aby poprawić atmosferę w kabinie
• Aby się upewnić, że układ jest ciągle sprawny 

     Zaparowane okna, to zmniejszona widoczność i ryzyko związane z bezpieczeństwem jazdy. Kiedy włączone są razem ogrzewanie i klimatyzacja, powietrze ulega nie tylko podgrzaniu, ale i wysuszeniu. Dzięki temu szybko przywracana jest pełna przejrzystość szyb a atmosfera w kabinie jest zdrowsza. 

     Aby upewnić się, że w układzie klimatyzacji znajduje się wystarczająca ilość oleju, oraz że uszczelki zachowują swoje parametry, układ klimatyzacji musi być włączany przynajmniej na kilka minut tygodniowo także w zimie. Dzięki temu kierowca ma pewność, że klimatyzacja jest sprawna i przygotowana do intensywnej eksploatacji, gdy nadejdą ciepłe dni.
 
Oszczędności paliwa dzięki klimatyzacji
 
       Co jest bardziej korzystne z punktu widzenia zużycia paliwa - jazda z opuszczonymi szybami, czy stosowanie klimatyzacji samochodowej? Odpowiedź może zaskoczyć wielu. 

     „Bardziej paliwo-oszczędna jest jazda z włączoną klimatyzacją samochodową niż z wyłączoną ale z opuszczonymi szybami” – powiedział James Bertrand, prezes działu Delphi Thermal Systems. – „Jest tak dlatego, że samochód zużywa mniej paliwa na zasilenie układu klimatyzacji niż musiałby zużyć na pokonanie oporu aerodynamicznego przy otwartych oknach.”

 
     klimatyzacja samochodowa lubin legnica polkowice głogów                                        
     Zastosowanie jakiegokolwiek systemu klimatyzacji samochodowej zwiększa obciążenie silnika pojazdu i tym samym zużycie paliwa. Państwowe Laboratorium Energii Odnawialnych (NREL - National Renewable Energy Laboratories) szacuje, że w Stanach Zjednoczonych na zasilenie tradycyjnych systemów klimatyzacji samochodowej zużywa się około 5% paliwa spalanego przez pojazdy, natomiast w Europie i Japonii około 3%.

 
     
    
Współczesny kierowca może zredukować zużycie paliwa po prostu przez prawidłowe korzystanie z klimatyzatora i sterowanie systemem klimatyzacji. Oto kilka wskazówek na temat bardziej efektywnego korzystania z systemu klimatyzacji:

• Po wejściu do samochodu, który stał w słońcu przez dłuższy czas, należy na chwilę otworzyć całkowicie wszystkie okna w celu wywietrzenia samochodu i usunięcia gorącego powietrza z kabiny. Następnie zamknąć okna i dopiero włączyć klimatyzację.

• Nacisnąć przycisk recyrkulacji, aby umożliwić wielokrotny przepływ powietrza przez klimatyzator. Przycisk ten może być opisany jako „MAX”. To znacznie zredukuje ilość energii zużywanej przez system klimatyzacji.

• W systemach sterowanych ręcznie najbardziej wydajne jest ustawienie regulatora temperatury w położeniu odpowiadającym najniższej temperaturze i korzystanie z regulatora nadmuchu w celu nastawienia ilości chłodzenia. Regulatora temperatury powinno się używać tylko po ustawieniu regulatora nadmuchu w najniższym położeniu.

• Jeżeli klimatyzator nie chłodzi tak, jak powinien, to musi go sprawdzić i naprawić specjalista od systemów klimatyzacji. Jeżeli w systemie jest wyciek, to trzeba go zreperować i ponownie napełnić środkiem chłodniczym. W takich systemach normalna jest utrata niewielkiej ilości środka chłodniczego na skutek przenikania przez węże w ciągu wielu lat użytkowania. To może wymagać doładowania środka chłodniczego.

 
                                              klimatyzacja samochodowa lubin legnica polkowice głogów              

    
Oprócz optymalnego korzystania z klimatyzacji, kierowcy powinni również parkować w zacienionych miejscach, stosować ekrany odbijające promieniowanie na szybach lbu, jeśli możliwe, w słoneczne dni pozostawiać otwarte okna pojazdu. Te proste środki spowodują, że powietrze i fotele w kabinie będą mieć niższą temperaturę początkową, dzięki czemu wychłodzenie do poziomu komfortowego nastąpi szybciej i równocześnie spowoduje to oszczędności w zużyciu paliwa.


Żródło: Delphi
 

Nasza oferta

Realizacje

Galeria

Zaufali nam już:

Partnerzy handlowi

Tel. 76 842 19 56

Sprzedaż ratalna

Godziny otwarcia

Skup urządzeń

Liczba osób online

We have 42 guests online