polaris
Jesteś tutaj: Strona główna Czy klimatyzacja może zaszkodzić zdrowiu?

Czy klimatyzacja może zaszkodzić zdrowiu?

 


Tylko źle zorganizowany system klimatyzacji może zaszkodzić zdrowiu. Przy dobrze zorganizowanym systemie klimatyzacji otoczenie może stać się jedynie zdrowsze.

 

Wilgotność

Dzięki kontroli wilgotności zahamowany zostaje wzrost drobin kurzu i pleśni. Klimatyzacja utrzymuje wilgotność na poziomie 40 - 60%, co ma pozytywny wpływ na osoby z alergiami.

 

Wentylacja

Klimatyzacja może mieć zintegrowaną wentylację. Wentylacja mechaniczna jest coraz ważniejsza ze względu na sposób budowania domów w dzisiejszych czasach. Dostarczanie świeżego powietrza zapobiega syndromowi chorego budynku.

 

Filtrowanie

Wszystkie jednostki wyposażone są w filtr. Rodzaje filtrów mogą się różnić w zależności od typu systemu i potrzeb klienta. Zakres skuteczności filtra: od wyłapywania kurzu i innych cząstek, poprzez  pyłki, bakterie, wirusy i nieprzyjemne zapachy, po drobnoustroje i dym.

Ważna jest wymiana filtrów po ustalonym czasie. W przypadku wymiany filtrów za późno powstaje ryzyko, że przesycone zanieczyszczeniami niewymienione filtry zaczną oddawać bakterie do powietrza zamiast je zatrzymywać.

 

Przeciągi

Odpowiedni dobór mocy urządzeń zapewni, że nie będą tworzyć się przeciągi. To zadanie dla specjalisty i powinno zostać wykonane przez osobę montującą. System o zbyt niskiej wydajności nie będzie w stanie utrzymać żądanej temperatury. System o zbyt wysokiej wydajności będzie powodował przeciągi i wahania temperatur.

 

 

Jak uniknąć przeciągów?

 

Przeciągi czasami kojarzone są z klimatyzacją - i rzeczywiście mogą one powstawać na skutek niewłaściwie zaprojektowanego systemu. Dlatego już w fazie projektu konieczne jest rozważenie możliwego wpływu położenia jednostki wewnętrznej i sposobu rozprowadzania powietrza na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

 

Ważna jest również wysokość pomieszczenia. Producenci urządzeń klimatyzacyjnych zwykle zakładają 2,70 do 3,50 m jako optymalną wysokość pomieszczenia dla systemu klimatyzacyjnego. Chłodne powietrze o temperaturze około 16°C, dostarczane z tej wysokości,  miesza się z cieplejszym powietrzem w pomieszczeniu zanim dotrze do poziomu osób przebywających w pomieszczeniu, co zapobiega uczuciu przeciągu.

 

Niemniej jednak, w przypadku zastosowań w pomieszczeniach nie spełniających tych ogólnych standardów, system klimatyzacyjny można zawsze tak 'dostroić', aby spełniał oczekiwania.

 

Z pewnością położenie urządzenia oraz wysokość i kształt sufitu mają podstawowy wpływ na pojawienie się lub brak przeciągów. Wyjaśnienie tego wymaga kilku uwag na temat właściwości zimnego powietrza. Zimne powietrze ma tendencję do "przyklejania się" do sufitu przez pewien czas przed opadnięciem. Zjawisko to znane jest jako efekt "Coanda"; umożliwia ono wymieszanie się zimnego powietrza z powietrzem z otoczenia przed opadnięciem do pomieszczenia.

 

Jednak pojawienie się jakiejkolwiek przeszkody, np. belki sufitowej, wpływa ujemnie na to zjawisko, powodując przerwanie przepływu powietrza. W takim przypadku zimne powietrze po natrafieniu na belkę natychmiast opada, co może wywołać pewien dyskomfort u osoby przebywającej bezpośrednio pod belką.

 

Również dwie jednostki umieszczone naprzeciwko siebie będą powodować kolizję przepływu zimnego powietrza w podobny sposób.

 

 

Cykl obiegu czynnika chłodniczego - co to jest?

 

Klimatyzator działa podobnie jak lodówka. Czynnik chłodniczy przepływa przez system, zmieniając swój stan. 'Cykl chłodniczy' składa się z czterech procesów. 

 

 

Procesy:

1.       Sercem klimatyzatora jest sprężarka, która pompuje czynnik chłodniczy przez system. Przed sprężarką czynnik chłodniczy jest gazem pod niskim ciśnieniem. W sprężarce gaz zostaje poddany wysokiemu ciśnieniu i ogrzany, a następnie przepływa w stronę skraplacza.

2.       W skraplaczu sprężony gorący gaz oddaje ciepło do powietrza na zewnątrz i staje się przechłodzoną cieczą pod wysokim

3.       Sprężona ciecz przechodzi przez zawór rozprężny, który zmniejsza jej ciśnienie, w wyniku czego temperatura spada poniżej temperatury chłodzonego otoczenia. W efekcie powstaje zimny rozprężony czynnik chłodniczy w stanie ciekłym.

4.       Rozprężony czynnik chłodniczy płynie do parownika, gdzie poprzez parowanie pochłania ciepło z powietrza w pomieszczeniu przechodząc w rozprężony stan gazowy. Gaz płynie z powrotem do sprężarki, gdzie cały cykl zaczyna się od nowa.

 

W przypadku pompy ciepła cały cykl może zostać odwrócony.

 

 

Co się dzieje z bakterią Legionella?

 

W warunkach naturalnych bakteria Legionella rozwija się w wodzie. Temperatura ma ogromne znaczenie dla rozmnażania tej bakterii. Szczególnie temperatury pomiędzy 40 a 50°C mogą prowadzić do wzrostu jej kolonii.

 

Daikin nie używa wody w swoich systemach klimatyzacyjnych, więc nie ma ryzyka zaszkodzenia ludziom. W systemach wody lodowej o przemysłowym zastosowaniu, bakteria Legionella nie ma warunków do życia ze względu na niską temperaturę wody w zamkniętym obwodzie.

 

 

Jakie są czynniki wpływające na zapotrzebowanie mocy?

 

Człowiek od wieków stara się poprawiać poziom komfortu, jaki daje mu otoczenie. W chłodniejszych regionach próbujemy ogrzać nasze mieszkania, a w cieplejszym klimacie ochłodzić, ponieważ jeśli nie jest nam wygodnie, nie możemy ani pracować, ani odpoczywać. Ale warunki termiczne, niezbędne dla naszego poczucia komfortu, zależą od trzech podstawowych czynników:

        Czynnik ludzki

nasza odzież i poziom aktywności oraz czas pozostawania w takich samych warunkach

        Nasze otoczenie

temperatura promieniowania i temperatura otoczenia

        Powietrze

temperatura, prędkość i wilgotność

 

Czynnik ludzki jest w najmniejszym stopniu przewidywalny ze wszystkich tych czynników.

Kontrolując pozostałe czynniki można zapewnić tak bardzo pożądane poczucie komfortu.

Zmiany wzorców budowy, stylu pracy i zamieszkania stworzyły nowe parametry, które muszą wziąć pod uwagę projektanci.

Na przykład, nowoczesne budynki wytwarzają o wiele więcej ciepła niż budynki sprzed 50 lat; dzieje się tak z wielu powodów:

        Przenikanie światła słonecznego

Wraz z rozwojem technologii budownictwa wzrosło wykorzystanie szkła - nawet jeśli montowane jest szkło zatrzymujące promienie słoneczne, zyski ciepła ze światła słonecznego mogą być znaczące.

        Osoby zajmujące pomieszczenie

W pomieszczeniach biurowych zwykle umieszcza się coraz większą liczbę osób - każda z nich wytwarza około 120W/h ciepła.

        Urządzenia elektryczne

Komputery, drukarki i kserokopiarki - nieodłączne elementy nowoczesnego biura - również wytwarzają znaczący ładunek ciepła.

        Oświetlenie

Wiele nowoczesnych sklepów mogłoby zostać ogrzanych samym oświetleniem - zyski ciepła rzędu 15-25W/m2 nie są w Europie rzadkością.

        Wentylacja

Wpuszczenie do budynku powietrza z zewnątrz powoduje również wprowadzenie jego temperatury; jeśli na zewnątrz jest 30°C, zaczynają się problemy!

 

 

Co to jest transfer ciepła?

 

Ciepło zawsze przepływa od cieplejszej substancji do chłodniejszej. Szybciej poruszające się cząsteczki oddają część swojej energii wolniejszym cząsteczkom. W efekcie szybsze cząsteczki zwalniają swój ruch, a wolniejsze przyspieszają. Ujmując rzecz w prostych słowach, oznacza to, że gdy na zewnątrz jest gorąco, ciepło próbuje 'wedrzeć się' do chłodniejszego wnętrza.

 

Ciepło może zostać przeniesione z jednego ciała do drugiego w następujące sposoby:

        promieniowanie

        przewodzenie

        konwekcja 

 

Przewodzenie:

Poprzez przepływ ciepła pomiędzy częściami substancji lub z jednej substancji do drugiej, znajdującej się w bezpośredniej styczności.

 

Konwekcja:

Poprzez transfer za pomocą cieczy lub powietrza.

 

 

Co to jest technologia inwerterowa?

 

Technologia inwerterowa wbudowana jest w jednostkę zewnętrzną. Można ją porównać do technologii w samochodzie: " Im mocniej naciskasz gaz, tym szybciej jedziesz".

 

Inwerter stopniowo zwiększa swoją moc w zależności od wydajności potrzebnej do ochłodzenia lub ogrzania pomieszczenia. Działanie jednostki bez inwertera można porównać do włączania i wyłączania lampy. Włączenie tego typu urządzenia powoduje uruchomienie na pełnej mocy.

 

Zalety technologii inwerterowej:

        Szybsze osiągnięcie żądanej temperatury

        Czas rozruchu zmniejszony o 1/3

        Oszczędność energii i pieniędzy : zużycie energii jest o 30 % niższe

        Eliminacja cykli załączania/wyłączania, dzięki czemu nie występują skoki napięcia

        Redukcja kosztów energii o 1/3 (w porównaniu do normalnych jednostek)

        Brak wahań temperatury

 

 

Co to jest moc dźwięku /ciśnienie dźwięku?

 

Poziom ciśnienia dźwięku (Lp)

Jest to miara energii dźwięku emitowanej ze źródła hałasu, wyrażana w decybelach lub dBA

 

Poziom mocy dźwięku (Lw)

Wielkość opisana powyżej, ale mierzona w ściśle określonych warunkach

Poziom mocy dźwięku jest niezależny od:

        położenia sprzętu

        warunków otoczenia

        odległości od punktu pomiaru   

Poziom mocy dźwięku można uznać za dokładniejszy. Moc dźwięku będzie miała wyższą wartość niż ciśnienie dźwięku.

 

Wpływ decybeli:

Lp dB(A)       Odczuwana głośność Dźwięk

0        Próg słyszalności      -

20      Niezwykle delikatny Szelest liści, cichy pokój

40      Bardzo delikatny      Szum lodówki

60      Umiarkowanie głośny         Normalna rozmowa, restauracja

80      Bardzo głośny          Miejski ruch uliczny, ciężarówka

100     Niezwykle głośny     Orkiestra symfoniczna, traktor

120     Próg wytrzymałości  Startujący odrzutowiec

 

 

Czym się różni ciepło jawne od utajonego?

 

W klimatyzacji znaczenie mają dwie formy ciepła:

        ciepło jawne

        ciepło utajone  

Ciepło jawne

Podczas ogrzewania ciała jego temperatura rośnie w miarę dodawania ciepła. Wzrost ciepła zwany jest ciepłem jawnym. Podobnie, gdy obiekt oddaje ciepło i jego temperatura spada, usunięte ciepło również zwane jest ciepłem jawnym. Ciepło jawne to ciepło, które powoduje zmianę temperatury obiektu.

 

Ciepło utajone

Wszystkie czyste substancje w przyrodzie mogą zmieniać swój stan skupienia. Ciało stałe może stać się cieczą (lód zamienia się w wodę), a ciecz gazem (woda w parę wodną), ale takie zmiany wymagają dodania lub pobrania ciepła. Ciepło, które powoduje te zmiany, zwane jest ciepłem utajonym.

 

Ciepło utajone nie zmienia jednak temperatury substancji - na przykład gotująca się woda utrzymuje temperaturę 100°C. Ciepło dodane w celu podtrzymania gotowania się wody to ciepło utajone. Ciepło, które powoduje zmianę stanu skupienia bez zmiany temperatury zwane jest ciepłem utajonym.

 

Zrozumienie tej różnicy jest kluczowe dla wyjaśnienia. dlaczego w systemach chłodzących używany jest czynnik chłodniczy. Wyjaśnia również dlaczego do określenia wydajności chłodniczej urządzenia używane są zwroty 'wydajność całkowita' (ciepło jawne i utajone) i 'wydajność jawna'. Podczas cyklu chłodzenia w urządzeniu następuje skraplanie spowodowane usuwaniem ciepła utajonego z powietrza. Wydajność jawna to wydajność niezbędna do obniżenia temperatury, natomiast wydajność utajona to wydajność potrzebna do usunięcia wilgoci z powietrza.


 

Nasza oferta

Realizacje

Galeria

Zaufali nam już:

Partnerzy handlowi

Tel. 76 842 19 56

Sprzedaż ratalna

Godziny otwarcia

Skup urządzeń

Liczba osób online

We have 36 guests online